Jak dodać Webex do zaufanych witryn w programie Microsoft Internet Explorer?

Jak dodać Webex do zaufanych witryn w programie Microsoft Internet Explorer?

Jak dodać wyjątek dla witryn sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer?

Jak uczynić webex zaufaną witryną w programie Internet Explorer (IE)?


Rozwiązanie:
Aby dodać Webex do zaufanych witryn:

Internet Explorer 10 i 11

  1. Kliknij przycisk [Narzędzia (Alt + X)] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz Opcje internetowe.

    Pojawi się okno "Opcje internetowe".
  2. Przejdź na zakładkę Zabezpieczenia.
  3. Wybierz pozycję Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
  4. W obszarze Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy: , wpisz https://*.webex.com, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  5. Kliknij przycisk Zamknij lub OK.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Opcje internetowe.

Czy ten artykuł był pomocny?