Gdy zaprosisz inne osoby do pokoju osobistego, mogą one łatwo znaleźć Twoje spotkania, ponieważ link do twojej lokalizacji spotkania nigdy się nie zmienia.

Jeśli nie możesz zorganizować spotkania w pokoju osobistym, możesz wyznaczyć współgospodarza lub alternatywnego gospodarza, który przejmie rolę gospodarza. Jeśli nie możesz zorganizować spotkania w pokoju osobistym, możesz wyznaczyć alternatywnego gospodarza, który przejmie rolę gospodarza.

Zaproś inne osoby do swojego pokoju osobistego:

  • Udostępnij swój unikalny adres URL za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej: Adres URL pokoju osobistego można znaleźć na stronie głównej w witrynie Webex.
  • W pokoju osobistym przejdź do opcji Więcej Więcej w formancie spotkania, wybierz pozycję Zaproś i Przypomnij i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Jeśli masz integrację Cisco Webex z programem Microsoft Outlook w narzędziach Cisco Webex Productivity Tools, zaproś odbiorców za pośrednictwem programu Outlook:
    1. Na pasku narzędzi Webex w oknie programu Outlook wybierz pozycję Planowanie spotkania w pokoju osobistym .

    2. Wprowadź szczegóły spotkania, a następnie wybierz pozycję Wyślij .


 
Captcha pokazuje, kiedy uczestnicy wchodzą do dowolnego pokoju osobistego w witrynie po raz pierwszy lub gdy pliki cookie przeglądarki są wyczyszczone.