Twój obraz własny pokazuje, co inni widzą z Twojego pokoju lub urządzenia podczas rozmowy. Możesz go użyć, aby potwierdzić, że widzą to , co chcesz, aby widzieli.

W trakcie spotkania może czasem zachodzić potrzeba aktywowania widoku własnego. W ten sposób możesz mieć pewność, że pozostaniesz widoczny na ekranie.

Może się zdarzyć, że aktualne położenie widoku własnego zasłania ważną część obrazu na ekranie. Dlatego możesz chcieć przenieść go w inne miejsce na ekranie. Można to zrobić za pomocą ekranu dotykowego lub pilota zdalnego sterowania, w zależności od pomieszczenia lub urządzenia biurkowego.

1

Dotknij ikony kamery i wybierz opcję Widok własny. Teraz na ekranie będzie wyświetlany widok własny.2

Użyj ustawień kamery do przesuwania, pochylania i powiększania pozycji kamery, aby uzyskać żądany obraz.

Dotknij ikony Maksymalizuj i Minimalizuj, aby przełączyć między obrazem a obrazem w trybie pełnoekranowym.

3

Podczas rozmowy można zmienić położenie widoku własnego na ekranie.


W menu połączeń urządzenia Touch 10 naciśnij ikonę podglądu własnego, a następnie przeciągnij ją i upuść, aby zmienić lokalizację. Można wybrać jedną z sześciu wstępnie zdefiniowanych lokalizacji.

4

Aby zamknąć widok własny, dotknij ikony kamery i usuń zaznaczenie opcji Widok własny.

1

Dotknij ikony widok własny. Teraz na ekranie będzie wyświetlany widok własny.

2

Można zmienić położenie widoku własnego na ekranie. Naciśnij ikonę widoku własnego, a następnie przeciągnij ją i upuść, aby zmienić położenie. Można wybrać jedną z sześciu wstępnie zdefiniowanych lokalizacji.

3

Aby zamknąć widok własny, dotknij ponownie ikony widok własny.

1

Przejdź do ikony kamery w prawym górnym rogu ekranu głównego i wybierz ją przy użyciu przycisku OK na pilocie.


2

Aby włączyć widok własny, wybierz opcję Przypnij widok własny. Wybierz ikonę Minimalizuj/Maksymalizuj, aby przełączać obraz na PiP lub widok pełnoekranowy.


Wybierz ikonę kamery w menu Sterowanie kamerą, aby uzyskać dostęp do regulacji powiększenia oraz kółka sterowania położeniem poziomym i pionowym. Za pomocą tych elementów sterujących dostosuj pozycję kamery.3

Aby zamknąć podgląd własny, przejdź do menu sterowania kamerą i usuń zaznaczenie opcji Przypnij widok własny.