Aplikacja Webex | Zintegruj swoje konto Dysku Google

Aplikacja Webex | Zintegruj swoje konto Dysku Google

Po połączeniu konta Dysku Google z aplikacją Webex możesz udostępniać, wyświetlać i współedytować pliki bezpośrednio w przestrzeni.

23 gru 2021
Aplikacja Webex | Dodaj swoje konto Dysku Google

Gdy pracujesz nad projektem z innymi osobami, możesz pracować nad udostępnionymi dokumentami projektu bezpośrednio z obszaru aplikacji Webex. Po dodaniu konta dysku Google możesz udostępniać swoje pliki bezpośrednio w przestrzeni. Administrator zapewnia ci uprawnienia dostępu do zarządzania zawartością przedsiębiorstwa w Twojej firmie z poziomu aplikacji Webex.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia > integracji , a następnie kliknijpozycję Dodaj konto.

2

Wpisz informacje o koncie Dysku Google i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwalaj.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz preferencje > integracji, a następnie kliknij dodaj konto.

2

Wpisz informacje o koncie Dysku Google i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwalaj.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z nim.

3

Następnie kliknij Przyznaj dostęp do Dysku Google.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

23 gru 2021
Aplikacja Webex | Przesyłaj pliki na Dysk Google

Możesz przesłać pliki lub foldery z komputera na konto Dysku Google, a następnie udostępnić te pliki w miejscu.

1

W obszarze wiadomości kliknij Załącznik , a następnie wybierz Dysk Google.

2

Otwórz kartę Przesyłanie na Dysku Google.

3

Wybierz plik z pulpitu, a następnie kliknij w Prześlij.

23 gru 2021
Aplikacja Webex | Udostępniaj pliki z Dysku Google

Możesz udostępniać pliki z Dysku Google bezpośrednio w przestrzeni, a wszyscy w przestrzeni mają dostęp do najnowszej wersji plików.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości kliknij Załącznik , a następnie wybierzUdostępnij z Dysku Google.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —aplikacja Webex korzysta z uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w usłudze Box.

Gdy inne osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu miniatur.

3

Dokonaj wyboru i kliknij Zastosuj.

4

Następnie kliknij, aby wysłać link.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości naciśnij pozycję Załącznik , a następnienaciśnij pozycję Udostępnij z Dysku Google.

Jeśli konto nie zostało jeszcze dodane, kliknij opcję Połącz z kontem, aby dodać konto.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —aplikacja Webex korzysta z uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w usłudze Box.
3

Dokonaj wyboru i dotknij Zastosuj .

4

Następnie dotknij, aby wysłać link.

Gdy inne osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu.

23 gru 2021
Aplikacja Webex | Wyświetl pliki udostępnione z Dysku Google

Gdy użytkownicy udostępniają pliki z Dysku Google w przestrzeni, możesz je kliknąć lub dotknąć, aby je wyświetlić. Plik zostanie otwarty w aplikacji skojarzonej z typem pliku.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

1

Przejdź do wiadomości i wybierz spację.

2

Stuknij plik w miejscu, aby go otworzyć.


 

Aby wyświetlić plik, może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła do Dysku Google.

Czy ten artykuł był pomocny?

Aplikacja Webex | Zintegruj swoje konto Dysku Google

Powiązane artykuły
Powiązane artykuły strzałka w górę rozwinięte