Nawiasem mówiąc, nadal możesz używać emotikonów lub wybierać z biblioteki emoji w Webex, tak jak zawsze. Właśnie zrobi to szybciej i ułatwi to znalezienie znaków emoji, które są idealnym rozwiązaniem dla wiadomości.

1

Podczas pisania wiadomości wpisz dwukropek i co najmniej dwa znaki, aby wyświetlić listę emotikonów odpowiadających tym dwóm znakom.

Na przykład wpisanie :han wyświetla listę gestów rąk.

2

Wybierz emoji, które chcesz dodać do wiadomości z listy, kliknij Enter, aby wybrać podświetlony emoji z listy, lub wprowadź pełny krótki kod i kliknij Enter.