Dlaczego warto zainstalować aplikację Webex Meetings Desktop?

Pakiet aplikacji komputerowej Webex Meetings składa się z dwóch części: aplikacja na spotkaniach, która umożliwia hostować spotkania lub uczestniczyć w nich, oraz aplikacja przed spotkaniem, która znajduje się na pulpicie.

Za pomocą aplikacji klasycznej przed spotkaniem możesz dołączać do spotkań, niezależnie od tego, czy masz konto Webex. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta hosta, możesz natychmiast rozpocząć spotkania, zaplanować spotkania, dołączyć do zaplanowanych spotkań, dodać integracje, aby dołączyć do spotkań z innych aplikacji i wykryć pobliskie urządzenia wideo. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta uczestnika, możesz zobaczyć nadchodzące spotkania i dołączyć do nich oraz wykryć pobliskie urządzenia wideo.

Jeśli nie masz konta lub nie zalogowałeś się, nadal możesz używać aplikacji Webex Meetings jako gość, aby zobaczyć nadchodzące spotkania, łatwo dołączyć do spotkań i połączyć się z urządzeniem wideo.

Pobieranie i instalowanie aplikacji webex meetings desktop

Aplikacja desktop Webex Meetings jest automatycznie pobierana po rozpoczęciu lub dołączeniu do spotkania Webex z witryny Webex lub zaproszenia pocztą e-mail. Kliknij plik instalacyjny, aby go zainstalować. Zapoznaj się z sekcjami Nowe logowania webex i nowi użytkownicy-goście sieci Webex w macierzy instalacji aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez wcześniejszego dołączania do spotkania, możesz również pobrać ją ręcznie. Przejdź tutaj, aby pobrać plik, a następnie wykonaj kroki 3–5 poniżej, aby zainstalować plik.

Klienci, którzy są zamknięci w określonej wersji aplikacji spotkania należy pobrać plik pobierania bezpośrednio z witryny sieci Webex. Wykonaj poniższe czynności.


Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji klasycznej Webex Meetings, musisz odinstalować tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz opcję Pobieranie > aplikacjiCisco Webex Meetings Desktop app > Download .

3

Uruchom plik instalacyjny .msi (Windows) lub .dmg (Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja klasyczna Webex Meetings zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Zalogujsię .

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, a następnie wprowadź hasło.

Aktualizowanie aplikacji klasycznej Spotkania Webex

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji Webex Meetings jest domyślnie włączona dla witryny Webex. Gdy aplikacja klasyczna Webex Meetings jest uruchomiona, sprawdza co 6-8 godzin, czy jest dostępna nowa wersja. Gdy nowsza wersja stanie się dostępna, aplikacja automatycznie pobierze ją, a w prawym górnym rogu aplikacji pojawi się niebieska opcja aktualizacji..

Można również ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli masz administratora firmy, mogą zdecydować się na masowe wdrażanie aktualizacji aplikacji pulpitu Webex Meetings dla użytkowników końcowych i mogą zapoznać się z Przewodnikiem wdrażania masowego.


Administratorzy witryny mogą uzyskać dostęp zarówno do aplikacji komputerowej Mac, jak i Windows Spotkania na pulpicie ze strony Pliki do pobrania.