Dlaczego warto zainstalować aplikację klasyczną Webex Meetings?

Aplikacja klasyczna Webex Meetings składa się z dwóch części: aplikacja spotkania, która umożliwia organizowanie spotkań lub uczestniczenie w nich, oraz aplikacja poprzedzająca spotkanie, która znajduje się na pulpicie.

Możesz używać aplikacji poprzedzającej spotkanie do zarządzania spotkaniami, niezależnie od tego, czy masz konto Webex, czy nie. Jeśli zalogujesz się na konto, możesz natychmiast rozpoczynać spotkania, planować je, dołączać do zaplanowanych spotkań, dodawać integracje, aby dołączać do spotkań z innych aplikacji, oraz wykrywać urządzenia wideo w pobliżu. Jeśli nie masz konta lub nie chcesz się zalogować, nadal możesz korzystać z aplikacji klasycznej Webex Meetings jako gość, aby sprawdzić nadchodzące spotkania, łatwo do nich dołączać i łączyć się z urządzeniem wideo.

Pobieranie i instalowanie aplikacji klasycznej Webex Meetings

Aplikacja klasyczna Webex Meetings jest automatycznie pobierana po rozpoczęciu lub dołączeniu do spotkania Webex z witryny Webex lub zaproszenia e-mail. Kliknij plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację. Zapoznaj się z sekcjami Nowi użytkownicy logujący się w usłudze Webex i Nowi goście w usludze Webex w temacie Macierz instalacji aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez wcześniejszego dołączania do spotkania, możesz również pobrać ją ręcznie. Przejdź tutaj, aby pobrać plik, a następnie wykonaj poniższe czynności 3–5, aby go zainstalować.

Klienci, którzy mają dostęp do określonej wersji aplikacji do obsługi spotkań, powinni pobrać plik bezpośrednio ze swojej witryny Webex. Wykonaj poniższe czynności.


Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji klasycznej Webex Meetings, musisz ją odinstalować przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz kolejno opcje Materiały do pobrania > Aplikacja klasyczna Cisco Webex Meetings > Pobierz.

3

Uruchom plik instalacyjny .msi (Windows) lub .dmg (Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja klasyczna Webex Meetings zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wprowadź adres e-mail i wybierz opcję Zaloguj się.

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, a następnie wprowadź hasło.

Aktualizacja aplikacji klasycznej Webex Meetings

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji klasycznej Webex Meetings jest domyślnie włączona dla Twojej witryny Webex. Możesz także ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli masz w firmie administratora, możesz zdecydować o masowym wdrożeniu aktualizacji aplikacji klasycznej Webex Meetings dla użytkowników końcowych, zobacz Przewodnik wdrażania masowego.


Administratorzy witryny mogą na stronie Pobieranie uzyskać dostęp do plików aplikacji klasycznych dla komputerów Mac i z systemami Windows.