Rodzaje ankiet

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Wielokrotny wybór

Jedno pytanie ankietowe, które ma jedną odpowiedź lub wiele odpowiedzi, a uczestnicy wybierają wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie.

Chmura programu Word

Jedno pytanie ankietowe, które przekształca najpopularniejsze słowa lub krótkie odpowiedzi na frazę w chmurę słów.

quiz

Zestaw ankiet wielokrotnego wyboru. Dodaj co najmniej dwie opcje do każdego pytania i zaznacz pojedyncze lub wiele poprawnych odpowiedzi.

ocena

Jedno pytanie ankietowe, w którym uczestnicy mogą ocenić od jednej do 10 gwiazdek.

Otwieranie tekstu

Jedno pytanie ankietowe, na które uczestnicy mogą przesłać dłuższą odpowiedź, ponieważ nie ma limitu znaków dla odpowiedzi na otwarte ankiety tekstowe.

ranking

Pojedyncze pytanie ankietowe, w którym uczestnicy mogą klasyfikować opcje według ważności lub preferencji.

Ankieta

Zgrupuj kilka ankiet, nawet innego typu, i pozwól uczestnikom odpowiedzieć na nie naraz.