1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > ogólne .

2

W obszarze Ekran docelowywybierz kartę, którą chcesz wyświetlić przy pierwszym otwarciu aplikacji, z listy rozwijanej.


 

Jeśli nie możesz wybrać opcji, skontaktuj się z administratorem, ponieważ skonfigurowano on domyślny ekran docelowy używany w całej organizacji.

3

Kliknij przycisk Zapisz , a następnie uruchom ponownieaplikację.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Preferencje > Ogólne.

2

W obszarze Ekran docelowywybierz kartę, którą chcesz wyświetlić przy pierwszym otwarciu aplikacji, z listy rozwijanej.


 

Jeśli nie możesz wybrać opcji, skontaktuj się z administratorem, ponieważ skonfigurowano on domyślny ekran docelowy używany w całej organizacji.

3

Kliknij przycisk Zapisz , a następnie uruchom ponownieaplikację.