1

Podczas rozmowy lub spotkania wybierz Zakończ transmisję wideo lub Włącz wideowybierz pozycję Aparat.

2

Wybierz lustrzaną ikonę widoku samodzielnego . Umieść wskaźnik myszy na lustrzanej ikonie widoku własnego, aby sprawdzić, czy widok własny jest dublowany.


 

Podczas rozmowy możesz najechać kursorem na własny widok, a następnie kliknąć wielokropek i wybrać opcję Nie lustruj mojego filmu, aby wyłączyć widok lustrzany dla filmu z własnym widokiem.

W oknie podglądu spotkania dołączania naciśnij pozycję Lustrzany widok własny .

Podczas spotkania naciśnij pozycję Aparat > Lustrzane samoobserwowanie .

 

Naciśnij ponownie, aby wyłączyć widok lustrzany dla filmu z własnym podglądem.