Rozpocznij lub zatrzymaj wideo za pomocą elementów sterujących spotkania. Aby uzyskać informacje o połączeniu wideo przed dołączeniem do spotkania, przejdź tutaj.

Po dołączeniu do spotkania i uruchomieniu wideo możesz go zatrzymać lub ponownie uruchomić w dowolnym momencie spotkania.

1

Aby zatrzymać wideo podczas spotkania, kliknij Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo.

2

Aby ponownie uruchomić wideo, kliknij Uruchom wideoWłącz wideo.