Zmiana rozmiaru i ukrywanie miniatur wideo uczestnika

Skaluj miniatury wideo uczestnika w górę, tak aby były większe. Skaluj je w dół, aby można było zobaczyć więcej na ekranie w czasie. Kontynuuj skalowanie miniatur wideo w dół, aby wyświetlić drugi wiersz. W tym czasie może pojawić się maksymalnie 12 uczestników.

1

Najedź myszą między sceną a miniaturami wideo uczestnika, aż zobaczysz ikonę Przerzuć rozmiar.

2

Dostosuj rozmiar miniatur wideo uczestnika:

  • W widoku Stos kliknij i przeciągnij myszą w dół lub w górę, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar miniatur wideo uczestnika.
  • W przypadku widoku obok siebie kliknij i przeciągnij myszą w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć miniatury wideo uczestnika.
3

Aby ukryć miniatury filmów uczestników, zmniejsz rozmiar, aż znikną.

4

Kliknij pozycję Pokaż więcej miniatur wideoWyświetl ikonę kolejnych uczestników uczestników, aby zobaczyć je ponownie.