Aplikacja Webex pozwala ustawić powiadomienia na dwa sposoby: globalnie, tak aby ustawienia miały zastosowanie do wszystkich przestrzeni lub pojedynczo, aby ustawienia miały zastosowanie tylko do niektórych przestrzeni. Te ustawienia współpracują ze sobą, aby mieć pewność, że będziesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach, które są dla Ciebie najważniejsze. Zobacz Porady dotyczące zarządzania powiadomieniami, aby uzyskać pomoc w wyborze najlepszych kombinacji.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o obszarze i wybierz pozycję Powiadomienia. Następnie wybierz ustawienie i kliknij Zapisz.

1

Przesuń palcem w lewo po obszarze na liście spacji, stuknij w Więcej , a następniestuknij w Powiadomienia....

2

Wybierz preferencje dotyczące spacji lub wycisz powiadomienia.

1

Naciśnij i przytrzymaj spację na liście spacji, a następnie stuknij opcję Powiadomienia.

2

Wybierz preferencje dotyczące spacji lub wycisz powiadomienia.

Przejdź do ustawień obszaru , wybierz Pozycję Powiadomienia , a następnie ustawpreferencje lub wycisz powiadomienia.