Wpisz @ i kilka pierwszych liter nazwiska osoby, wybierz je z listy, a następnie wpisz i wyślij wiadomość.


 

Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz przyciągnąć uwagę wszystkich, nie wpisuj sobie nazwisk. Po prostu wpisz @Wszystko , gdy chcesz udostępnić wszystkim w tym obszarze coś naprawdę ważnego.


 

W obszarze, w którym znajdują się osoby o tej samej pierwszej części nazwy wyświetlanej, po wybraniu z listy, pełna nazwa wyświetlana zostanie oznaczona w wiadomości, aby uniknąć nieporozumień.