Kliknij pozycję Opcje dźwięku , kliknij pozycjęPrzełącz dźwięk , a następnie wybierzopcję, której chcesz użyć.

W zależności od typu spotkania może nie być widoczna każda opcja.

  • Użyj dźwięku zkomputera — kliknij przycisk Przełącz, aby połączyć dźwięk za pomocą komputera. Ta opcja zapewnia najwyższą jakość dźwięku, co zapewnia najbardziej niezawodne doświadczenie spotkania.
  • Zadzwoń do mnie na— wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Przełącz, aby spotkanie cię zadzwoniło. Połączenie ze spotkaniem w telefonie daje ci swobodę poruszania się, a jednocześnie możliwość uczestniczenia w dyskusji na temat spotkania.
  • Zadzwoń— kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić numer telefonu i kod dostępu, aby połączyć dźwięk w telefonie. Podobnie jak Zadzwoń do mnie na ,wywołanie pozwala wywołać spotkanie, gdy jesteś gotowy do przyłączenia się.