Zmienianie formatu podpisów

Przed rozpoczęciem

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant for Meetings jest również dostępny w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 3000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników. Ta funkcja jest dostępna, gdy Asystent Webex jest włączony podczas spotkania lub wydarzenia.

1

Wybierz Więcej opcji

2

na pasku napisów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Rozmiar czcionki i przeciągnij suwak, aby czcionka była większa lub mniejsza.
  • Wybierz opcję Użyj jasnego tła lub Użyj ciemnego tła.
3

Przeciągnij pasek podpisu, aby go przenieść.

Aby przenieść pasek podpisu z powrotem do pozycji Więcej opcji domyślnej, zaznacz na pasku podpisu i wybierz pozycję Powrót do pozycji domyślnej.