Udostępnianie ogłoszenia

Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Możesz wybrać, czy anons ma być natychmiast pokazywał, czy zapisywał je na później.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja Q&A została włączona w Slido.

1

Podczas spotkania przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w Slido, a następnie kliknij pozycję Przejrzyj.

2

Kliknij pozycję Utwórz anons Tworzenie anonsu, a następnie wpisz ogłoszenie.

3

Kliknij przycisk Zagłów teraz, aby natychmiast wysłać ogłoszenie.

Kliknij przycisk Zapisz, aby aktywować go później.

4

Aby zatrzymać wyświetlanie anonsu, kliknij przycisk Zatrzymaj anons.