1

W spacji kliknij lub kliknij bezpośrednio na nagraniu, aby otworzyć i wyświetlić nagranie.

  • Aby wyświetlić listę dostępnych nagrań udostępnionych w tej przestrzeni, kliknij pozycję Zawartość > Nagrania .

2

Po najechaniu kursorem na nagranie można wybrać:

  • Otwórz treść spotkania

  • Udostępnij nagranie

Po najechaniu kursorem na nagranie na karcie Zawartość zobaczysz również:

  • Pokaż w rozmowie

1

W przestrzeni naciśnij długo nagranie i naciśnij , aby otworzyć i wyświetlić nagranie.

  • Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych nagrań udostępnionych w tej przestrzeni, stuknij > Content > Recordings.

2

Długo naciśnij nagranie i wybierz z:

  • Udostępnij nagranie

  • Otwórz treść spotkania

Po długim naciśnięciu nagrania na karcie Zawartość zobaczysz również:

  • Pokaż w rozmowie