W spacji wpisz @, a następnie wybierz nazwę spacji z listy.


 

Możesz również skopiować łącze, w obszarze, które chcesz udostępnić, kliknij pozycję Informacje o spacji i wybierz pozycję Kopiuj łącze spacji

Łącze spacji działa tylko wtedy, gdy udostępniasz je w przestrzeni Webex.