Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Skontaktuj się ze współpracownikami, aby zostać dodanym do przestrzeni, z których już korzystają. Lub załóż nową przestrzeń, aby Twój zespół pracował razem.


 

Nie możesz wyszukiwać miejsc, w których możesz dołączyć. Twoje wyniki wyszukiwania pokazują tylko te przestrzenie, do których już dołączyłeś.