Sposób pobrania aplikacji:

  • Wyszukanie aplikacji Cisco Webex Meetings w sklepie App Store

  • Dołączanie do spotkania po raz pierwszy z poziomu przeglądarki internetowej urządzenia i akceptowanie oferty zainstalowania aplikacji na urządzeniu

  • Skanowanie tego kodu:


Po otwarciu aplikacji Webex Meetings zaakceptuj Warunki korzystania z aplikacji.

Sposób pobrania aplikacji:

  • Znajdź aplikację Cisco Webex Meetingssklepie Google Play lub Amazon Appstore dla systemu Android

  • Dołączanie do spotkania po raz pierwszy z poziomu przeglądarki internetowej urządzenia i akceptowanie oferty zainstalowania aplikacji na urządzeniu


Po otwarciu aplikacji Webex Meetings zaakceptuj Warunki korzystania z aplikacji.