Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja Q&A została włączona w Slido.

1

Podczas spotkania przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w slido, a następnie kliknij pozycję Przejrzyj > Włącz moderację.

2

Gdy uczestnik zadaje pytanie, pojawia się w obszarze Recenzja:

  • Kliknij przycisk Zatwierdź, Zatwierdź aby zatwierdzić pytanie i uczynić je widocznym dla wszystkich.
  • Kliknij przycisk Odrzuć, Odrzuć aby odrzucić pytanie. Pytanie zostanie przesunie się do karty Archiwum.
  • Kliknij i wybierz pozycję Edytuj, aby naprawić literówkę, lub Usuń, aby trwale usunąć pytanie.

    Aby wyświetlić te opcje, może być konieczne kliknięcie pytania.

  • Kliknij gwiazda star, aby pytanie z gwiazdką pytanie. Filtruj, aby wyświetlić tylko listę pytań z gwiazdką.

Aby zatrzymać moderowanie pytań, przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w slido, a następnie kliknij pozycję Przejrzyj > Wyłącz moderowanie.