Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

1

Przejdź do https://www.slido.com, kliknij zaloguj się > Zaloguj się za pomocą webex i wprowadź swojąnazwę użytkownika i hasło Webex.

2

Wybierz zdarzenie, które chcesz udostępnić, i kliknij pozycję Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to są analizy zdarzeń.

3

Kliknij pozycję Eksportuj > Pobierz eksport i wybierz dane do wyeksportowania.

Na przykład wybierz wyniki ankiety, aby zobaczyć ogólne wyniki lub wyniki ankiety na użytkownika, aby zobaczyć, jak każdy z uczestników głosował.

4

(Opcjonalnie) Podziel się wynikami eksportowanymi z uczestnikami.