Administratorzy witryny Webex

Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w aplikacji Microsoft Teams, administratorzy witryny Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami w usłudze Microsoft Office 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne.

1

Zrób jedno z poniższych:

  • Jeśli zarządzasz witryną Webex za pomocą programu Cisco Webex Control Hub, z poziomu widoku klienta w witrynie https://admin.webex.com przejdź do opcji Usługi. W części Spotkanie wybierz Witryny, wybierz swoją witrynę, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj witrynę. W części Wspólne ustawienia wybierz Opcje witryny.
  • Jeśli witryną Webex zarządzasz za pomocą usługi Cisco Webex Site Administration, zaloguj się do tego systemu i wybierz kolejno pozycje Konfigurowanie > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.
2

W części Integracja z oprogramowaniem innych firm zaznacz opcję Automatycznie połącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli adres e-mail konta Webex jest zgodny z adresem e-mail Microsoft Office 365.

Pole wyboru Automatycznie połącz użytkowników

Zaznaczenie tej opcji umożliwia użytkownikom Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w swoich pokojach osobistych Webex bez logowania się w przeglądarce, wyświetlanie ostatnich pokoi osobistych, do których dołączyli, a także wyświetlanie nadchodzących spotkań.

Pole wyboru Zaloguj się nie jest używane w przypadku aplikacji Microsoft Teams. Pozwala użytkownikom zalogować się do swojej witryny Cisco Webex przy użyciu poświadczeń usługi Microsoft Office 365.

3

Wybierz opcję Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat żądanych autoryzacji oraz uprawnień, zobacz temat Autoryzacja i uprawnienia wymagane przez usługę Microsoft Office 365 w narzędziu Webex Site Administration i Webex Control Hub.

4

Zaloguj się na swoje konto administratora i wybierz przycisk Zaakceptuj.

5

Wybierz Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu autoryzacji za pomocą identyfikatora dzierżawcy i szczegółów domeny dzierżaw, Twoja witryna jest gotowa do integracji z usługą Microsoft Teams.

Administratorzy globalni Microsoft Office 365

Zanim rozpoczniesz

Właściciele zespołów i członkowie zespołu mogą wyświetlać aplikację Cisco Webex Meetings w sklepie usługi Microsoft Teams i ją instalować tylko wtedy, gdy administrator globalny usługi Microsoft Office 365 wykonał poniższe czynności, aby nadać uprawnienia.

1

Przejdź do centrum administrowania usługą Microsoft Teams i wybierz kolejno Ustawienia > Usługi i dodatki, a następnie wybierz Microsoft Teams.

2

W części Aplikacje zewnętrzne opcja Zezwalaj na zewnętrzne aplikacje w Microsoft Teams jest domyślnie włączona. Jeśli wyłączysz ten przełącznik, wszystkie aplikacje zewnętrzne innych firm zostaną wyłączone. Upewnij się, że zezwalasz na aplikacje zewnętrzne w Microsoft Teams.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Ustawienia administratora aplikacji w Microsoft Teams.

3

Upewnij się, że opcja Zezwalaj na ładowanie bezpośrednie aplikacji zewnętrznych jest wyłączona.

4

Włącz aplikację Cisco Webex Meetings zaznaczając pole wyboru Cisco Webex Meetings.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Użytkownicy

Musisz zainstalować sobie aplikację Cisco Webex Meetings, nawet jeśli została już dodana do Twojego zespołu. Aplikacja zawiera bota Cisco Webex Meetings. Po zainstalowaniu swojej aplikacji i bota oraz ustawieniu domyślnej witryny Webex, będzie można skorzystać z rozszerzenia wiadomości Cisco Webex Meetings, aby udostępnić łącze do spotkania Webex.


Aplikacja Cisco Webex Meetings aktualizuje się automatycznie, gdy dostępne są nowe aktualizacje. Nie musisz aktualizować aplikacji Cisco Webex Meetings, którą instalujesz dla siebie.

1

Wybierz opcję Więcej dodanych aplikacjiWięcej dodanych aplikacji po lewej stronie aplikacji Microsoft Teams, a następnie wybierz Więcej aplikacji.

Pasek nawigacyjny po lewej stronie
2

Wyszukaj aplikację Cisco Webex Meetings, zaznacz ją i wybierz Dodaj.

Dodawanie aplikacji
3

Na wyświetlonym czacie prywatnym z botem Cisco Webex Meetings ustaw domyślną witrynę Webex, która ma być używana z rozszerzeniem wiadomości Cisco Webex Meetings. Wpisz site [adres URL witryny Webex]. Adres URL Twojej witryny Webex ma zwykle format company.webex.com.

Prywatny czat z botem Cisco Webex Meetings

 

Jeśli ustawiona witryna Webex zespołu różni się od domyślnej witryny Webex, podczas korzystania z rozszerzenia wiadomości w tym zespole używana będzie witryna Webex zespołu.

4

Jeśli chcesz przypiąć rozszerzenie wiadomości Cisco Webex Meetings do paska rozszerzeń wiadomości:

  1. Wybierz Rozszerzenia wiadomościRozszerzenia wiadomości.

    Pasek rozszerzeń wiadomości
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Cisco Webex Meetings i wybierz Przypnij.

Właściciel lub członek zespołu musi dodać aplikację Cisco Webex Meetings do zespołu. Dla każdego zespołu aplikację wystarczy dodać tylko raz.

1

W aplikacji Microsoft Teams przejdź do części Zespoły.

2

Obok nazwy zespołu wybierz opcje Więcej > Zarządzaj zespołem > Aplikacje

3

Aby dodać aplikację, wybierz opcję Przejdź do sklepu, wyszukaj aplikację Cisco Webex Meetings, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aplikacja Cisco Webex Meetings zawiera bota Cisco Webex Meetings. Bot Cisco Webex Meetings udostępnia polecenia używane do konfigurowania i udostępniania łączy do spotkań Webex.


 

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Office 365 i nie widzisz aplikacji Cisco Webex Meetings w sklepie, skontaktuj się z administratorem globalnym usługi Office 365.

4

Aby zaktualizować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instrukcje aktualizowania na karcie Aplikacja

Co dalej

Sprawdź, czy witryna Webex, której Twój zespół używa do spotkań, jest ustawiona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie Microsoft Teams do używania z Cisco Webex Meetings.

1

W Microsoft Teams wybierz Dodaj kartęDodaj kartę w górnej części kanału.

2

Wyszukaj i wybierz aplikację Cisco Webex Meetings.

Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników wyszukiwania, upewnij się, że masz wersję 2.0 lub nowszą aplikacji Cisco Webex Meetings. Więcej informacji znajdziesz w temacie Dodawanie lub aktualizowanie aplikacji Cisco Webex Meetings dla zespołu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj żądane uprawnienia.

Jeśli jesteś administratorem swojej organizacji Office 365, możesz ułatwić wszystkim dodawanie karty Webex. Kliknij opcję Zgoda w imieniu organizacji w oknie żądania uprawnień, aby użytkownicy nie musieli indywidualnie akceptować żądanych uprawnień.

1

Aplikacja Cisco Webex Meetings mogła już ustawić witrynę Webex, z której Twój zespół będzie korzystać podczas spotkań. Aby sprawdzić, czy witryna została ustawiona, w dowolnym kanale aplikacji Microsoft Teams, do którego dodano bot Cisco Webex Meetings, wpisz @Cisco Webex Meetings site.

2

Jeśli witryna Webex nie została ustawiona lub jako witrynę zespołu chcesz ustawić inną witrynę Webex, wpisz @Cisco Webex Meetings site [adres URL witryny Webex]. Adres URL Twojej witryny Webex ma zwykle format company.webex.com.

Zmiany adresu URL witryny Cisco Webex Meetings

Pamiętaj, że zmiana witryny Webex powoduje jej zmianę dla wszystkich członków tego zespołu.

To wszystko. Ty i członkowie Twojego zespołu możecie teraz używać poleceń @Cisco Webex Meetings umożliwiających łatwe zapraszanie innych na spotkanie Webex. Użytkownicy mogą wpisać polecenie @Cisco Webex Meetings, aby udostępnić przycisk Dołącz i wyświetlić łącze do spotkania w pokoju osobistym Webex lub wpisać@Cisco Webex Meetings [numer_ spotkania], aby udostępnić przycisk Dołącz i wyświetlić łącze do zaplanowanego spotkania Webex z określonym numerem spotkania.

Dołączanie do spotkania Cisco Webex Meeting
3

Jeśli masz inną witrynę Webex, której chcesz użyć, aby udostępnić adres URL spotkania, przejdź do czatu prywatnego w aplikacji Cisco Webex Meetings i wpisz site [domyślny adres URL witryny Webex], aby ustawić adres URL domyślnej witryny Webex.

Inni członkowie zespołu nadal będą korzystać z witryny zespołu, chyba że również ustawią własny domyślny adres URL witryny Webex.