1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia >integracje, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie Na Dysku Google i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwól.


 

Administrator może ograniczyć konto, którego używasz do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > integracje , a następnie kliknijpozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie Na Dysku Google i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie kliknij przycisk Zezwól.


 

Administrator może ograniczyć konto, którego używasz do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, wybierz pozycję Ustawienia > integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się ze swoim kontem.

3

Następnie kliknij Pozycję Udziel dostępu do Dysku Google.


 

Administrator może ograniczyć konto, którego używasz do logowania się na Dysku Google. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.