Włączyć UC połączona z chmurą usługi, takie jak Deployment Insights i Analytics, aby zbierać informacje o lokalnym wdrożeniu, a także wyświetlać dane analityczne. Możesz włączyć te usługi w zależności od swoich wymagań.

1

Z punktu widzenia klienta w Centrum sterowania, iść do Usługi > Połączona UC. Na Zarządzanie UC karta, kliknij Inwentarz.

Pojawi się lista grup klastrów z opisem, stanem, klastrami i węzłami.
2

Kliknij Detale obok grupy klastrów, do której należy węzeł.

Pojawi się strona Inventory z listą klastrów należących do wybranej grupy klastrów.
3

Kliknij Detale obok klastra, do którego należy węzeł.

Pojawi się nazwa węzła z wersją, produktem i statusem.
4

Kliknij ikonę wielokropka ⋮ obok Historia wydarzeń i wybierz Zarządzanie usługami.

Zarządzanie usługami pojawia się strona z listą usług, takich jak Deployment Insights i Analytics.
5

Użyj przycisku przełączania, aby włączyć żądaną usługę.

6

Przeczytaj na ekranie Potwierdzenie zbierania danych wiadomość, sprawdź Tak, zgadzam się pole wyboru i kliknij Zatwierdź.