Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Uczestnicy mogą nadal głosować na pytania po zamknięciu sesji.

1

Podczas spotkania przejdź do > Ustawienia.

2

Wybierz pozycję Pytania i odpowiedzi odbiorcy i przełącz pozycję Zamknij pytania .

3

Kliknij opcję Zapisz.