Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja Q&A została włączona w Slido.

1

Podczas spotkania przejdź do zakładki Q&A w Slido.

2

Znajdź pytania i kliknij pozycję Dodaj etykietę > Dodaj etykietę Dodaj etykietę.

3

Wprowadź nazwę etykiety i kliknij przycisk Znak wyboru.

Jeśli chcesz edytować lub usunąć etykietę, kliknij ją i kliknij przycisk Edytuj.

4

(Opcjonalnie) Kliknij etykietę i Włącz etykietę dla uczestników kliknij, aby włączyć etykiety dla uczestników.

Następnie poproś uczestników, aby wskazali, do którego tematu odnoszą się ich pytania, dodając do niego etykietę.

Po dodaniu etykiet do pytań użytkownik i twoi uczestnicy mogą filtrować pytania według etykiety.