Webex aplikacija je podešena da se automatski otvara kada pokrenete računar, ali možete da je isključite ako želite.

1

Kliknite na sliku profila.

2

Izaberite postavke , a zatim izaberite stavku Opštepostavke .

3

Opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni Webex kada se računar pokrene.

Webex aplikacija je podešena da se automatski otvara nakon prvog otvaranja na računaru, ali je možete isključiti ako želite.

1

Kliknite na sliku profila.

2

Izaberite željenepostavke , a zatim izaberite opštepostavke .

3

Opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni Webex kada se računar pokrene.