Kada je dostupna ispravka aplikacije, dugme "Ažuriraj" prikazuje se u gornjem desnom uglu aplikacije.

Trenutnu verziju aplikacije možete da prikažete sa lokacije Cisco Webex Desk Camera > "Cisco Webex Desk Camera" na traci sa menijima.


Instalacija ispravke zatvara aplikaciju.

1

Kliknite na dugme Ažuriraj da biste preuzeli datoteku instalacionog programa na lokalnu disk jedinicu.

Snimak ekrana aplikacije kamere
2

Dvaput kliknite na izvršnu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

3

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.