Neki pozivi u Webex Aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Kada vi ili neko drugi deli svoj ekran, izaberite stavku Beleška da biste kreirali belešku.

2

Možete odabrati nešto od sledećeg da biste počeli da označavate belešku:

 • Boja menja boju označivača.
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Lepljive gaćice kreiraju i dodaju lepljive. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.
3

Kada završite, izaberite gotovoi beleška će biti sačuvana na listi Belih tabli.

4

Da biste prestali da delite belešku, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje".


Neki pozivi u Webex Aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Kada vi ili neko drugi deli svoj ekran, izaberite stavku Beleška da biste kreirali belešku.

2

Možete odabrati nešto od sledećeg da biste počeli da označavate belešku:

 • Boja menja boju označivača.
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Lepljive gaćice kreiraju i dodaju lepljive. Možete da dodate tekst, promenite boju i premestite štapiće.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite sa opozivanjem i uklanjanjem svakog uređivanja dok se ne vratite na poslednju sačuvanu belešku.
3

Kada završite, izaberite gotovoi beleška će biti sačuvana na listi Belih tabli.

4

Da biste prestali da delite belešku, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje".

5

Kliknite na dugme "Da biste se vratili deljenju ekrana".

Međutim, ne možete da započnete belešku na Webu, kada neko drugi započne belešku u Webex aplikaciji za radnu površinu, onda možete da uređujete.

1

Kada vi ili neko drugi deli ekran, a neko drugi počne da komentariše, možete da kliknete na dugme "Uredi".

2

Možete odabrati nešto od sledećeg:

 • Boja menja boju označivača
 • Brisač pretvara označivač u brisač da bi uklonio uređivanje ili ponovo kliknite na brisač da biste izabrali opciju Obriši sve i uklonili sva uređivanja. Možete da kliknete na dugme "Opozovi radnju" da biste vratili uređivanja koja ste upravo opozlili.
 • Opozivanje radnje uklanja poslednje uređivanje. Možete da nastavite da birate na dugme "Opozovi radnju" i uklonite svako uređivanje dok se ne vratite na poslednji sačuvani snimak.
3

Kada završite, kliknite na dugme Nazad.