Profili uvida ljudi imaju sledeće poznate probleme i ograničenja:

  • Na panelu "Učesnici" u okviru"Sastanci" saznajte više o ovom učesniku ne pojavljuje se pored imena osoba koje se pridružuju Saznajte više o ovom učesnikuaplikaciji Webex , bez obzira na to da li je profildostupan za prikazivanje.

  • Administratori mogu da uređuju detalje o preduzeću samo slanjem povratnih informacija pomoću dugmeta u aplikaciji ili prosleđivanje tiketa pomoću dugmeta "Pošalji povratne informacije" u aplikaciji.

  • Izbor određenih polja iz sinhronizacije direktorijuma koja će biti prikažena u profilima trenutno ne funkcioniše.