Platforma

Čitač ekrana

Windows

Možete da koristite čitač JAWS ekrana verziju 18 ili noviju.

Mac

Ugrađeni čitač ekrana možete da koristite na Mac računaru. Da biste omogućili, idite na opciju "Željene postavke sistema> pristupačnost > VoiceOver .

iPhone i iPad

Možete da koristite ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste omogućili čitač ekrana, idite na > opšte > programa > VoiceOver .

Android

Možete da koristite ugrađeni čitač ekrana na Android uređaju.

Veb

Kada koristite Webex Aplikaciju za Veb u operativnom sistemu Windows, možete da koristite čitač JAWS ekrana verziju 18 ili noviju, a kada ste na Mac računaru, možete da koristite ugrađeni čitač ekrana. Da biste omogućili, idite na opciju "Željene postavke sistema> pristupačnost > VoiceOver