Otvori panel Pitanja i odgovori ekrana

1

Da biste otvorili panel Pitanja i odgovori, izaberite stavku Opcije panela (Windows) ili Više opcija (Mac) i izaberite Pitanja i odgovori

2

Na Mac-u, Pitanja i odgovori je podrazumevano omogućeno. U operativnom sistemu Windows, Pitanja i odgovori aplikacija nije uključena, organizatori i suorganizatori mogu da je uključe:

 • Idite na stranicu > Options > Generiši i proverite prozor Pitanja i odgovori polje za potvrdu.

 • U operativnom sistemu Windows za vebinare idite na "Prikaži traku menija" > Webinar > Options > Generisanje i proverite Pitanja i odgovori polje za potvrdu.

Odgovori na pitanja

Kao organizator, suorganizator ili izlagač možete da odgovorite na pitanja učesnika.

1

Izaberite pitanje.

2

Unesite odgovor u okvir za poruku.


 

Odgovori imaju ograničenje od 512 znaka.

3

Odgovorite javno klikom na "Pošalji" ili "Privatno" klikom na "Pošalji privatno".


 

Možete da pratite pitanja na koja odgovarate usmeno tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na pitanje i označiti ga kao odgovoreno usmeno.

Postavljajte pitanja

Kao učesnik sastanka ili vebinara možete da postavljate pitanja organizatorima, suorganizatorima i izlagacima.

1

Otvorite panel Pitanja i odgovori ekrana.

2

Izaberite osobu koju želite da zamolite iz padajući meni.

3

Unesite pitanje u okvir za poruku.


 

Pitanja imaju ograničenje od 512 znaka.

4

Postavite svoje pitanje javno klikom na "Pošalji" ili privatno klikom na "Pošalji privatno".

Moderirajte pitanja i odgovore

Kao organizator, suorganizator ili izlagač možete da moderirate pitanja dodeljivanjem, dodeljivanjem, odlaganjem ili odlaženjem sa te lokacije.

1

Kliknite desnim tasterom miša na pitanje koje želite da moderirajte.

2

Izaberite radnju:

 • Da biste odrediti prioritet pitanja, zadržite pokazivač iznad prioriteta i odaberite visok, srednji ili nizak nivo prioriteta. Kliknite na dugme " Obriši" da biste obrisali nivo prioriteta u bilo kom trenutku.

 • Da biste dodelili pitanje, pređite kursorom preko "Dodeli" i odaberite ime izlagača, organizatora ili suorganizatora kome želite da odgovorite na pitanje.

 • Da biste odložili pitanje, kliknite na "Odloži", a zatim kliknite na "Pošalji" da biste poslali standardni odgovor ili prilagođeni odgovor učesniku, da biste mu javili da je njihovo pitanje odloženo, ali će ostati u redu na koje će se odgovoriti kasnije.

 • Da biste odbacili pitanje, kliknite na dugme "Odbaci", a zatim kliknite na "Pošalji" da biste poslali učesniku standardni odgovor ili prilagođeni odgovor, čime ste ga obratite obaveštenju da nijedan od organizatora ili suorganizatora ne može da pruži informacije koje su zahtevali.

Sačuvaj pitanja i odgovore

1

Da biste sačuvali Pitanja i odgovori sadržaj, idite na "Datoteka > Save " ili "Sačuvaj kao > Questions" i "Odgovori".

2

Imenujte datoteku, a zatim odaberite format datoteke (.txt ili .csv) i lokaciju na kojoj želite da sačuvate pitanja i odgovore.

Preuzmi izveštaje

Ako ste vebinar snimili kao organizator, možete da preuzmete izveštaj o aktivnostima na vebinaru za Pitanja i odgovori, ćaskanje i anketiranje kada se snimak završi.


 
Samo pitanja na koja odgovorite javno se pojavljuju u Pitanja i odgovori izveštaju. Pitanja na koja se ne odgovori ili na koja odgovori privatno se ne pojavljuju.
1

Prijavite se u svoj Webex sajt i kliknite na dugme " Dovršeno > kalendar".

2

Izaberite svoj vebinar.

3

Kliknite na "Aktivnost".

4

Izaberite izveštaj koji želite (Pitanja i odgovori ćaskanje, anketiranje ili Napomene), a zatim kliknite na Preuzmi izveštaj.

Otvori Pitanja i odgovori tablu

 1. Da biste otvorili panel Pitanja i odgovori, dodirnite Još opcija .

 2. Dodirnite Pitanja i odgovori.

Postavljajte pitanja

Kao prisutan na sastanku možete da postavljate pitanja organizatorima, suorganizatorima i izlagacima.

 1. Otvorite panel Pitanja i odgovori ekrana.

 2. Izaberite koga želite da pitate iz padajući meni.

 3. Unesite pitanje u okvir za poruku.


   

  Pitanja imaju ograničenje od 512 znaka.

 4. Postavite svoje pitanje javno klikom na "Pošalji" ili "Privatno" klikom na "Pošalji privatno".

Odgovori na pitanja

 1. Izaberite pitanje.

 2. Unesite odgovor u okvir za poruku.


   

  Odgovori imaju ograničenje od 512 znaka.

 3. Odgovorite javno tako što ćete dodirniti opciju Pošalji ili privatno tako što ćete pritisnuti opciju Pošalji privatno.

Pratite svoj Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori se automatski sortirate na dve kartice: Svi Pitanja i odgovori i moji Pitanja i odgovori. Preklopnik između dve kartice da biste nastavili sa svim pitanjima i odgovorima ili selektivno proverite status sopstvenih pitanja i odgovora.

Otvori Pitanja i odgovori tablu

 1. Da biste otvorili Pitanja i odgovori panel, kliknite na više na panelu kontrole .

 2. Izaberite Pitanja i odgovori.

Postavljajte pitanja

Kao učesnik sastanka ili vebinara možete da postavljate pitanja organizatorima, suorganizatorima i izlagacima.

 1. Otvorite panel Pitanja i odgovori ekrana.

 2. Izaberite koga želite da pitate iz padajući meni.

 3. Unesite pitanje u okvir za poruku.


   

  Pitanja imaju ograničenje od 512 znaka.

 4. Postavite svoje pitanje javno klikom na "Pošalji" ili "Privatno" klikom na "Pošalji privatno".

Pratite svoj Pitanja i odgovori

Za učesnike, pitanja i odgovori se automatski sortirate na dve kartice: Svi Pitanja i odgovori i moji Pitanja i odgovori. Preklopnik između dve kartice da biste nastavili sa svim pitanjima i odgovorima ili selektivno proverite status sopstvenih pitanja i odgovora.

Kao organizator sastanka, suorganizator ili panelista vebinara možete da filtrirate po svima, odgovore, pitanjima bez odgovora. Takođe možete da filtrirate po odeljku Moj Pitanja i odgovori, na koja možete da vidite samo pitanja na koja ste odgovorili ili koja su dodeljena vama ili prioritetima, koja prikazuju vaša prioritetna pitanja.

 • Sve
 • Odgovoreno
 • Neodgovoreno
 • Moja pitanja i odgovori
 • Prioritetno

Odgovori na pitanja

 1. Izaberite pitanje.

 2. Unesite odgovor u okvir za poruku.


   

  Odgovori imaju ograničenje od 512 znaka.

 3. Odgovorite javno klikom na "Pošalji" ili "Privatno" klikom na "Pošalji privatno".


 

Možete da pratite pitanja na koja odgovarate usmeno tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na pitanje i označiti ga kao odgovoreno usmeno.

Moderirajte pitanja

Kao organizator, suorganizator ili izlagač možete da moderirate pitanja dodeljivanjem, odlaganjem ili otkazom.

 1. Da biste moderirani pitanje, desni klik odgovor.

 2. Izaberite neku od sledećih radnji:

  • Da biste odrediti prioritet pitanja, zadržite pokazivač iznad prioriteta i odaberite nivo prioriteta visokog, srednjeg ili niskog prioriteta. Nivo prioriteta možete da obrišete u bilo kom trenutku.

  • Da biste dodelili pitanje, pređite pokazivačem preko "Dodeli" i odaberite ime izlagača, organizatora ili suorganizatora koga želite da odgovorite na pitanje.

  • Da biste odložili pitanje, kliknite na "Odloži" i "Pošalji standardni odgovor" ili prilagođeni odgovor sa obaveštenjem prisutan na sastanku da je njihovo pitanje odloženo, ali ostaće u redu za čekanje na koje će se odgovoriti kasnije.

  • Da biste odbacili pitanje, kliknite na Odbaci i Pošalji standardni odgovor ili napišite prilagođeni odgovor omogućavajući prisutan na sastanku da nijedan od organizatora ili suorganizatora ne može da pruži informacije koje su zahtevali.