1

Klicka på Citera till höger om det meddelande som du villcitera.

Du kan citera filer, GIF-filer och bilder i ditt meddelande, de kommer inte att visas, men du kommer att se filtypen som delades i det ursprungliga meddelandet.

 

Blockcitat kan inte citeras, och du kan endast inkludera en citattecken åt gången i ditt meddelandeutkast. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterat text visas inte formateringen i rummets komposition men visas när meddelandet skickas.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på kommentaren.

1

Tryck länge på meddelandet som du vill citera och välj Citera från listan som visas.


 

Du kan inte citera citattecken (från Markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det på en gång sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet.

2

Skriv ditt meddelande och knacka på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Tryck och håll ned på det meddelande som du vill citera och tryck sedan på Citera.


 

Du kan inte citera citattecken (från Markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det på en gång sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet.

2

Skriv ditt meddelande och knacka på Skicka för att svara direkt på kommentaren.

1

Klicka till höger om meddelandet du vill citera.


 

Du kan inte citera citattecken (från Markdown), filer, GIF-filer eller bilder. Om du startar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt sparas inte det citerade innehållet som en del av meddelandet.

Om du citerar ett meddelande som har formaterat text visas inte formateringen i rummets komposition men visas när meddelandet skickas.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på kommentaren.