Aktivera Context Service för din organisation

Context Service gör att du kan lagra och komma åt kundinteraktionsdata i molnet, och skapa en flexibel och sömlös kundupplevelse i alla kanaler. Använda Context Service:

 • Aktivera Context Service för din organisation tillsammans med din Cisco-kontopartner.

 • Registrera Context Service för din organisation för att använda med kontaktcenterprogrammet.

 • Anslut ditt kontaktcenterprogram till Context Service.

  

Du behöver Java Runtime Environment (JRE) version 1.8.0_151 eller senare för att använda Context Service.

Skapa en kundorganisation och aktivera Context Service

Din Cisco-kontopartner kan ge ditt Cisco Webex Control Hub-konto Context Service-behörighet

Detta exempel visar hur en partner lägger till en Context Service-prenumeration i en kundorganisation. I exemplet förutsätts att:

 • Partnern är fullständig administratör eller försäljningsadministratör och kan lägga till provperioder.

 • Cisco Webex Control Hub-kontot eller organisationen och kontona som är associerade med organisationen har skapats.


Exempel: Lägga till en provperiodstjänst

Context Service är inte knuten till provperiodstjänsterna och upphör inte att gälla när provperioden är slutförd.

 1. Logga in med dina partnerinloggningsuppgifter i Cisco Webex Control Hub.

 2. Klicka på Påbörja provperiod på sidan Översikt. Fönstret Starta ny provperiod öppnas.

 3. Ange information om provperioden:

  • Kundinformation: Ange namnet på kundföretaget och en e-postadress för administratören.

  • Provperiodstjänster: Välj de provperioder som ska läggas till för kunden. Välj Meddelande för att aktivera kontext.

  • Licensantal: Ange hur många licenser som krävs för den här kundens provperiod. Den här siffran är vanligtvis antalet användare som använder tjänsten. Det här alternativet gäller bara för provperiodstjänster. Context Service är inte bundet av hur många licenser som anges här.

  • Provperiodens varaktighet Ange hur länge provperioden varar innan du måste du köpa tjänsten. Det här alternativet gäller bara för provperiodstjänster och inte Context Service.

     

   Context Service-behörigheten upphör inte att gälla när den angivna provperioden är slut. Organisationen kan fortsätta att använda Context Service efter datumet för den angivna varaktigheten för tjänsten.

    

  Du kan inte ändra kundens namn och administratörens e-postadress när du har skapat provperioden. Du kan ändra de andra villkoren för provperioden efter behov.

  Se till att den e-postadress du anger inte redan är associerad med ett Cisco Webex Control Hub-konto.

 4. Bläddra ned till avsnittet Tjänster utan provperiod och välj Aktivera Context Service för Cisco Unified Contact Center .

 5. Klicka på Nästa.

 6. Ett meddelande visas som frågar om du vill konfigurera tjänsterna för kunden. Klicka på Nej.

Du har gett Context Service-behörighet till organisationen. Kunden får ett välkomstmeddelande till den angivna e-postadressen med ämnesraden Välkommen till Cisco Spark Service.

Kunden måste klicka på Kom igång i e-postmeddelandet och logga in i Cisco Webex Control Hub för att starta provperioden. Kunden använder inloggningsuppgifterna i e-postmeddelandet för att logga in och uppmanas att skapa ett lösenord.

Din Cisco Context Service är klar. Om du vill använda tjänsten måste du ansluta till Cisco Contact Center med Context Service aktivt. Se Registrera Context Service för mer information.

Var den här artikeln användbar?