Användare måste logga in på Webex-webbplatsen för att kunna visa inspelningen om den offentliga länken har tagits bort.

1

Välj inspelningar till vänster navigeringsrad.

sidan mina inspelade möten kan du se inspelningar för alla Webex möten, händelser och utbildnings sessioner som du har varit värd för och spelade in.

Mina inspelade möten
2

Välj dela delning bredvid inspelningens namn.

3

I dela inspelnings dialogruta skriver du information om e-postmeddelandet som skickas:

  • Ange e-postadresserna, avgränsade med kommatecken, för var och en av mottagarna.

  • Ange det meddelande som du vill inkludera.

  • Välj vem som kan visa inspelningen. Om du vill göra inspelningen oåtkomlig för alla som har till gång till länken, Välj Växla för att inaktivera länken och välj sedan OK.

  • För att förhindra att obehöriga kan komma åt inspelningen markerar du kryss rutan lösen ords skydd och anger lösen ordet som mottagarna måste ange för att spela upp inspelningen.

4

Välj Spara.

Ett e-postmeddelande som innehåller en länk till inspelningen skickas till varje mottagare.
Inspelnings länk e-postmeddelande