* Se steg 4 för mer information om alternativet för fördröjt anspråk.

Läs detta innan du försöker göra anspråk på användare:

 1. Inaktivera katalogsynkronisering i Directory Connector innan du gör anspråk på användare.

  Om du kör en synkronisering och användarna som du gjort anspråk på inte finns i din katalog kan synkroniseringen ta bort dessa användare. Vi rekommenderar att du testar med en testkörningssynkronisering efter att du har gjort anspråk på användare.

 2. Verifiera dina domäner i Control Hub så att du kan göra anspråk på användare vars konton använder dessa domäner i sina e-postadresser.

  Du behöver inte göra anspråk på domänerna för att göra anspråk på användarna. En fullständig förklaring finns i Hantera dina domäner.

 3. Bestäm om du vill tillåta användare att migrera innehåll från sitt gamla konto till sitt nya konto.

  Tillåt migrering genom att aktivera inställningen Tillåt användare att ta med sig sina Webex-konversationer på sidan Organisationsinställningar.

  Om du aktiverar den här inställningen använder Webex den fördröjda anspråksprocessen för att göra anspråk på användare som har rätt att migrera sitt innehåll.


   

  Den här funktionen gäller endast för personliga Webex-konton. Du kan migrera en användare från en företagsorganisation till en annan, men du kan inte överföra personens Webex-konversationer. Om du tar bort den ursprungliga organisationen tas all information som är kopplad till din organisation bort permanent, inklusive data för alla användare. Du förlorar data såsom Webex-appmeddelanden och filer samt alla data från Webex Meetings, inklusive webbadresser till Webex Meetings och mötesinspelningar.

 4. Om du tillåter användare att ta med sig sitt innehåll kan du göra anspråk på dem med ett av följande alternativ:

  • Omedelbart anspråk – Webex lägger till konton i din organisation direkt och du kan börja hantera och tilldela licenser till dem. Användare kan bestämma vad de vill göra med sitt gamla användarkonto nästa gång de loggar in.

  • Fördröjt anspråk – användare har 14 dagar på sig att bestämma om de vill migrera sina Webex-konversationer från sitt gamla konto till sitt nya konto. Om de inte fattar ett beslut inom 14 dagar flyttar Webex automatiskt deras konton och Webex-konversationer till din organisation. Om du inte vill att användare ska ta med sig sina Webex-konversationer kan du inaktivera det alternativet för fördröjt anspråk.


    

   Alla användare är inte berättigade till fördröjda anspråk. Användare i följande organisationer har inte alternativet för fördröjt anspråk och förlorar sitt innehåll om du gör anspråk på dem till din organisation:

   • Användare i organisationer som skapats efter den 5 maj 2020. Mer information finns i Nytt Webex-datacenter för Nordamerika.
   • Användare i företagsorganisationer.
   • Användare i den (kostnadsfria) konsumentorganisationen.
 5. Välj en av följande metoder att göra anspråk på användare med:

  • Metod 1: Gör anspråk på användare – visar en lista med upp till 250 användare som du kan göra anspråk på utanför organisationen.


    

   Om det finns fler än 250 användare att göra anspråk på och du vill göra ändringar i listan måste du exportera CSV-filen och följa anvisningarna i metod 2: Gör anspråk på användare med en CSV-fil för att fortsätta med anspråksprocessen.

  • Metod 2: Lägg till eller ändra användare med CSV – exporterar en CSV-fil med alla användare utanför organisationen som du kan göra anspråk på. Du kan redigera CSV-filen för att välja vem du vill göra anspråk på.

  • Metod 3: Lägg till användare manuellt – lägg till upp till 25 e-postadresser eller namn på de användare som du vill göra anspråk på.

Du kan se en lista över användare som du kan göra anspråk på. Om det finns fler än 250 berättigade användare kan det vara en bra idé att exportera listan till en CSV-fil.
1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com, gå till Användare, klicka på Hantera användare och välj Gör anspråk på användare.

2

Välj de användare som du vill göra anspråk på och klicka på Nästa.

3

Följ guiden för att lägga till tjänster för användarna. Om du använder automatisk licenstilldelning tilldelar Webex licenser till de nya användarna.

4

Markera kryssrutan Jag förstår att anspråket på dessa användare är permanent och jag samtycker till att fortsätta.

5

Klicka på Lägg till användare.

Om du har många användare att göra anspråk på kanske du vill massredigera dem samtidigt som du gör anspråk på dem. Du kan exportera anspråksbara användare till en CSV-fil, göra ändringar i filen och sedan göra anspråk på dem genom att importera CSV-filen.

 

Om du vill växla mellan omedelbart anspråk eller fördröjt anspråk för en användare måste du exportera en annan CSV-fil efter att du har aktiverat eller inaktiverat inställningen Tillåt användare att ta med sig sin Webex-konversation.

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com, gå till Användare och klicka på Hantera användare.

2

Klicka på Lägg till eller ändra användare med CSV.

Ett popup-fönster kan visas som ber dig att bekräfta att Webex skickar e-postmeddelanden om aktivering till dessa användare. Du kan välja att gå tillbaka och inaktivera dessa automatiska inbjudningar.
3

Välj Användare utanför min organisation och klicka på Exportera för att exportera CSV-filen.

4

Ändra användare i CSV-filen efter behov.

5

Klicka på Importera för att ladda upp CSV-filen och sedan Nästa.

Om du använder automatisk licenstilldelning tilldelar Webex licenser till dessa importerade användare.
6

(Valfritt) Du kan kontrollera statusen på den pågående importen.

Om du har ett par användare som du vill göra anspråk på kan du lägga till dem individuellt med deras e-postadresser.
1

I Control Hub går du till Användare, klickar på Hantera användare och väljer Lägg till användare manuellt.

2

Välj hur du vill ange användaruppgifter:

 • Välj E-postadress och ange sedan upp till 25 e-postadresser avgränsade med kommatecken.

 • Välj Namn och e-postadress och ange sedan upp till 25 namn och e-postadresser.

Klicka på Nästa när du har din lista.

3

Klicka på Bekräfta tillägg.

4

Följ guiden för att lägga till tjänster för dessa användare.

Om du använder automatisk licenstilldelning tilldelar Webex automatiskt licenser till de nya användarna.
5

Markera kryssrutan Jag förstår att anspråket på dessa användare är permanent och jag samtycker till att fortsätta.

6

Klicka på Lägg till användare.

Nästa steg

Om du har inaktiverat Directory Connector måste du göra en testkörning innan du återaktiverar synkroniseringen. Vi rekommenderar att du tar den fullständiga listan över (anspråksbara) användare från CSV-filen och lägger till dem i din katalog innan nästa fullständiga synkronisering.

Om användare som du har gjort anspråk på i Webex inte har konton i din katalog markerar nästa fullständiga synkronisering användarna som Inaktiva. Inaktiva användare kan inte logga in och tas bort efter 30 dagar. Om Webex markerar användare som Inaktiva måste du skapa konton för dem i din katalog och sedan utföra en synkronisering. Användarna kan sedan logga in på Webex-appen för att undvika att deras konton tas bort.

När du har valt användare att göra anspråk på kan du när som helst återgå till sidan Användare för att se alla användare med statusen Fördröjt anspråk. Du kan klicka på en användare för att se hur många dagar som återstår innan Webex överför personen till din organisation.


 

Användare med fördröjda anspråk måste bestämma vad de ska göra med sitt gamla konto innan du kan hantera dem. Du kan skicka ett e-postmeddelande till dem eller vänta tills 14-dagarsperioden går ut.

När du återkallar ditt anspråk på en användare återgår användaren till sin tidigare organisation och behåller sin tidigare status.

Du kan återkalla ett anspråk om användaren ännu inte har loggat in (vilket aktiverar personens konto i din organisation) och om det är 14 dagar sedan du gjorde anspråket.


 
Alternativet för att återkalla anspråk är inte tillgängligt för användare med samma domäner som du har gjort anspråk på i din organisation.

Följande tabell beskriver några villkor som påverkar om du kan återkalla ett användaranspråk:

Tabell 1. Villkor för att återkalla användare med omedelbart eller fördröjt anspråk

Villkor

Kan jag återkalla anspråk från användare med fördröjt anspråk?

Kan jag återkalla anspråk från användare med omedelbart anspråk?

Användaren har loggat in och valt ett alternativ.

Rött X Nej

Rött X Nej

Användaren har inte loggat in.

14 dagar har gått sedan anspråket.

Rött X Nej

Rött X Nej

Användaren har inte loggat in.

14 dagar har ännu inte gått sedan anspråket.

Grön bock Ja

Grön bock Ja

Innan du börjar

Din organisation får inte ha ett anspråk på domänen i Control Hub om du vill återkalla anspråket för en användare med samma domän. Om du har gjort anspråk på domänen kan du tillfälligt frigöra domänen, återkalla användaren och sedan göra anspråk på domänen igen.
1

I Control Hub https://admin.webex.com går du till Användare och sorterar listan efter Status.

2

Beroende på hur du gjorde anspråk på användaren väljer du ett av följande alternativ:

 • Användare med fördröjda anspråk – välj en användare med statusen Fördröjt anspråk och klicka här.
 • Användare med omedelbara anspråk – klicka på MerMore inline button bredvid en användare som du nyligen gjort anspråk på och välj sedan Återkalla användaranspråk.

   

  Användare med omedelbara anspråk har statusen Ej verifierad.

3

Välj Återkalla.

När du gör anspråk på en användare skickar Control Hub ett e-postmeddelande till användaren:

E-postmeddelande när en användare tas i anspråk.

Användaren kan sedan välja vad hon eller han vill göra med sitt gamla konto innan flytten till din organisation. Beroende på hur du gjorde anspråk på användaren kan användaren välja mellan följande alternativ:

Omedelbart anspråk

Användare med omedelbara anspråk har två alternativ att välja mellan:

 • Ändra e-postadress och behåll det ursprungliga kontot.

 • Ta bort det ursprungliga kontot.

Alternativ för när en användare loggar in första gången efter ett omedelbart anspråk.

Fördröjd reservering

Användare med statusen Fördröjt anspråk har tre alternativ:

 • Ändra e-postadress och behåll det ursprungliga kontot.

 • Överför innehåll från originalkontot till det nya kontot.

 • Ta bort det ursprungliga kontot.

Om en annan organisation gör anspråk på en användare från din organisation kan du se att användarens e-postadress slutar med .convert-user.local.


 

Du kan inte ta bort användare som gjorts anspråk på av en annan organisation. Deras status uppdateras automatiskt när de har valt vad de ska göra med sina gamla konton.

Visas alla användare med anspråk som aktiva i min organisation?

Användare med anspråk matchar statusen de hade i sin tidigare organisation. Om en användares status till exempel var Ej verifierad i användarens tidigare organisation är hans eller hennes status Ej verifierad när du lägger till användaren i din organisation.

Gäller min organisations lagringspolicy för användare med anspråk när de migrerar sitt innehåll?

Ja, din organisations lagringspolicy gäller för alla utrymmen och innehåll för de användare som du gör anspråk på.

Vad händer om en användare med fördröjt anspråk inte vidtar några åtgärder under 14-dagarsperioden?

En användare har statusen fördröjt anspråk tills personen bestämmer sig för vad hon eller han ska göra med sitt gamla konto. Om användaren inte vidtar några åtgärder inom 14 dagar migrerar Webex automatiskt kontot och tidigare Webex-innehåll till din organisation.

Hur kontrollerar jag statusen för mina användare med anspråk?

Öppna sidan Användare i organisationen för att se de användare som du gjort anspråk på. Användare med omedelbart anspråk visas med den status som de hade i sin tidigare organisation. Användare med fördröjda anspråk har statusen Fördröjt anspråk i upp till 14 dagar. Det innebär att de fortfarande kan välja vad de ska göra med sitt gamla konto.

Varför visas inte vissa användare med min organisations domän i listan över berättigade användare att göra anspråk på?
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en organisation som använder enkel inloggning (SSO).
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en domän som har tagits i anspråk av en annan organisation. Även om du har verifierat samma domän i din organisation. En fullständig förklaring finns i Hantera dina domäner.
 • Du kan inte göra anspråk på en användare från en organisation som använder katalogsynkronisering.
Vad händer om användaren loggar in på sitt konto efter att anspråket har inträffat? Kan administratören fortfarande återkalla anspråket?

Nej. När användaren har loggat in kan du inte återkalla anspråket.

Hur hittar jag den exakta uppsättningen användare som är berättigade för återkallande av anspråk?
Filtrera användarlistan efter status.
Kan organisationen som jag gör anspråk på en användare från återkalla ett anspråk som min organisation har gjort?

Nej. Organisationen som startade anspråksprocessen kan återkalla anspråket.

Kan jag dra tillbaka anspråk från flera användare samtidigt?

Nej. Du kan återkalla anspråket för var och en av de berörda användare.