Digital skyltning finns för Cisco Webex Boards, Desk Pro och enheter i Room-serien.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.

Konfigurera digital skyltning direkt från Cisco Webex Control Hub

Du kan visa webbinnehåll på hela skärmen på din Webex Board-, Desk Pro- eller Room -enhet. Med digital skyltning kan du se till att webbsidorna visas på skärmen när din enhet är i viloläge. Observera att enheten inte kan försättas i viloläge om den har en anpassad bakgrund. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

Du kan konfigurera alternativet att aktivera digital skyltning via Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och klickar på din enhet i listan.


 

Välj flera enheter för att använda digital skyltning på flera enheter och klicka på Redigera konfigurationer i verktygsfältet.

2

Klicka på Digital skyltning under Konfigurationer i panelen som öppnas till höger.

3

Ange webbsidans URL som du vill visa och aktivera eller inaktivera interaktivitet. Observera att det interaktiva läget endast fungerar på enheter med Webex Board. Växla till Aktivera digital skyltning.

4

Välj Spara.

Som standard visas webbsidan i 120 minuter innan enheten övergår i vänteläge.

Konfigurera digital skyltning via webbportalen

Du kan även aktivera digital skyltning via webbportalen på enheten där du även kan ange fler inställningar. I artikeln Avancerade inställningar kan du läsa mer om hur du kommer åt inställningarna. Observera att enheten inte kan försättas i viloläge om den har en anpassad bakgrund. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

Välj först Inställningar på menyn till vänster. Välj följande under Konfigurationer :

  • Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Webbmotor > FjärrrFelsökning: Med fjärrfelsökning kan du köra Chromes utvecklarkonsol på din bärbara dator. Se till att stänga av fjärrrfelsökning efter användning. Mer information finns i artikeln Felsökning.

Använd sedan följande konfigurationer för att ställa in digital skyltning:

  • Vänteläge > Skyltning > Ljud: Ljudet är avstängt som standard men du kan slå på det med denna konfiguration. Ljudvolymen följer videosystemets ljudinställning.

  • Vänteläge > Skyltning > Interaktivt läge: Välj Interaktivt för att aktivera möjligheten att interagera med webbsidan. Om du väljer Ej interaktiv dirigeras användarna tillbaka till startskärmen när de trycker på något på webbsidan.

  • Vänteläge > Skyltning > Läge: Slå för att aktivera webbvyn.

  • Vänteläge > Skyltning > UppdateringsIntervall: Webbvyn uppdateras efter N sekunder. Den här inställningen är användbar för webbsidor som inte kan uppdatera sig själva. Du bör inte använda den här inställningen i interaktivt läge.

  • Skyltning > Url: Ange URL för webbsidan som du ska visa på skärmen.

Eftersom webbsidan visas på skärmen innan enheten går till vänteläge kan det vara bra att ställa in följande konfigurationer för vänteläge :

  • Vänteläge > Kontroll: Slå på för att enheten ska gå till vänteläge när väntelägesfördröjning är slut. Enheten går inte till vänteläge om den är avstängd.

  • Vänteläge > Fördröj > 120: Definiera hur länge (i minuter) som enheten ska vänta innan den går till vänteläge. Vi rekommenderar att du ställer in timern på 120.

  • Vänteläge > VaknaVidRörelseavkänning: Om inställd som av är vakna vid rörelseavkänning inaktiverad. Om den är på vaknar systemet automatiskt från vänteläge när någon kommer in i rummet.