Klicka på profilbildoch välj Inställningar > Allmäntoch kontrol lera sedan Sök resultaten på dubbelklicka.

Klicka på profilbildoch välj Inställningar > Allmäntoch kontrol lera sedan Sök resultaten på dubbelklicka.