Klicka på profilbildoch välj Inställningar > Allmäntoch kontrol lera sedan Sök resultaten genom att dubbelklicka på.

Klicka på profilbildoch välj Inställningar > Allmäntoch kontrol lera sedan Sök resultaten genom att dubbelklicka på.