Varför installera Skriv bords programmet Webex Meetings?

Paketet med Webex Meetings Skriv bords program innehåller två delar: appen i mötet, som gör att du kan vara värd för eller delta i möten, och appen före mötet, som finns på ditt skriv bord.

Du kan använda Skriv bords programmet för att hantera dina möten, oavsett om du har ett Webex-konto. Om du loggar in med ett konto kan du starta möten direkt, schemalägga möten, delta i dina schemalagda möten, lägga till integreringar för att delta i möten från andra appar och identifiera närliggande video enheter. Om du inte har ett konto eller inte har loggat in kan du ändå använda Webex Meetings Skriv bords program som gäst för att se dina kommande möten, enkelt delta i dina möten och ansluta till en video enhet.

Hämta och installera Skriv bords programmet för Webex Meetings

Webex Meetings Skriv bords programmet hämtas automatiskt efter att du har startat eller anslutit till ett Webex-möte från en Webex webbplats eller en e-postinbjudan. Klicka på installations filen för att installera den. Se de nya Webex inloggnings användare och de nya avsnitten Webex gäst användare i installations mat ris för Cisco Webex Meetings Skriv bords program.

Om du vill installera appen utan att först delta i ett möte kan du även hämta den manuellt. Gå hit för att hämta den hämtade filen och följ sedan steg 3 – 5 nedan för att installera filen.

Kunder som är låsta till en specifik version av mötes programmet ska hämta filen direkt från sin Webex webbplats. Följ stegen nedan.


Om du har en tidigare version av Webex Meetings Skriv bords program måste du avinstallera den versionen innan du installerar den nya versionen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj hämtnings bara filer > Cisco Webex Meetings Skriv bords program för > .

3

Kör installations filen. msi (Windows) eller . dmg (Mac) och följ anvisningarna. Skriv bords programmet för Webex Meetings öppnas när installationen är slutförd.

4

Ange din e-postadress och välj Logga in.

5

Välj eller ange URL: en för din Webex-webbplats och ange ditt lösen ord.

Uppdatera Skriv bords programmet för Webex Meetings

Alternativet för automatisk uppdatering av Webex Meetings är aktiverat som standard på din Webex-webbplats. Du kan även söka efter uppdateringar manuellt.

Om du har en företags administratör, kan de välja att uppdateringar av Mass distribution Webex Meetings Skriv bords program till slutanvändare och kan se Guide för Mass installation.


Webbplats administratörer kan få till gång till både Mac-och Windows Meetings-program på sidan hämtnings bara filer.