Varför installera skrivbordsprogrammet Webex Meetings?

Paketet med Webex Meetings-skrivbordsappen består av två delar: i mötesappen, som tillåter dig att vara värd för eller delta i möten, och appen före mötet, som finns på ditt skrivbord.

Du kan använda skrivbordsappen före mötet för att delta i möten, oavsett om du har ett Webex-konto eller inte. Om du loggar in med ett värdkonto kan du starta möten direkt, schemalägga möten, delta i dina schemalagda möten, lägga till integreringar för att delta i möten från andra appar och upptäcka närliggande videoenheter. Om du loggar in med ett deltagarkonto kan du se och delta i dina kommande möten och upptäcka närliggande videoenheter.

Om du inte har ett konto eller inte har loggat in kan du fortfarande använda Webex Meetings-skrivbordsappen som gäst för att se dina kommande möten, enkelt delta i dina möten och ansluta till en videoenhet.

Hämta och installera skrivbordsprogrammet Webex Meetings

Webex Meetings-skrivbordsappen hämtas automatiskt när du startar eller deltar i ett Webex-möte från en Webex-webbplats eller e-postinbjudan. Klicka på installationsfilen för att installera den. Se de nya webex-inloggningsanvändarna och de nya avsnitten för Webex-gästanvändare i installationsmatrisen för Cisco Webex Meetings skrivbordsapp.

Om du vill installera appen utan att först delta i ett möte kan du även hämta den manuellt. Gå hit för att hämta filen och följ sedan steg 3–5 nedan för att installera filen.

Kunder som är låsta till en specifik version av mötesprogrammet bör hämta filen direkt från sin Webex-webbplats. Följ stegen nedan.


Om du har en tidigare version av skrivbordsappen Webex Meetings måste du avinstallera den versionen innan du kan installera den nya versionen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Hämtningsbara filer > Cisco Webex Meetings-skrivbordsprogrammet för > hämta .

3

Kör installationsfilen .msi (Windows) eller .dmg (Mac) och följ anvisningarna. Webex Meetings-skrivbordsappen öppnas när installationen är slutförd.

4

Ange din e-postadress och välj Logga in.

5

Välj eller ange din Webex-webbplats URL och ange sedan ditt lösenord.

Uppdatera skrivbordsprogrammet Webex Meetings

Alternativet för automatisk uppdatering i Webex Meetings-skrivbordsappen är aktiverat som standard för din Webex-webbplats. Du kan även söka efter uppdateringarmanuellt.

Om du har en företagsadministratör kan de bestämma sig för att massdistribution av skrivbordsappen Webex Meetings till slutanvändare och kan hänvisa till Massinstallationsguide.


Webbplatsadministratörer har åtkomst till hämtningsbara filer för både Mac och Windows Meetings från hämtningssidan för Mac och Windows Meetings.