Dela din skärm

Dela din skärm så att Mötes deltagarna vet vad du tittar på, t. ex. en presentation, dokument eller en video.

1

Under mötet knackar du på meroch sedan på dela innehåll. Knacka sedan på dela skärm.


 

Skärm delning är endast tillgängligt för Android Lollipop (5,0) OS och senare.

2

För att stoppa delning, knacka på Webex > Stoppa delning.


 

Du kan också återgå till mötes fönstret istället och knacka på sluta dela.

Kommentera den delade skärmen

Du kan kommentera en delad skärm för att framhäva, förklara eller peka på information om Mötes deltagarna.

Kommentering av innehåll stöds inte i Webex Meetings webbappen.

1

Dela din skärm, tryck på Webex > Kommentar.


 

Om du vill att andra Mötes deltagare ska kommentera din skärm med dig, knackar du på mer > Låta vem som helst göra kommentarer.

2

För att stoppa Kommenteringen, knacka på tillbakaoch välj sedan om du vill spara den aktuella kommentaren.

Dela en whiteboard

Du kan öppna en whiteboard under mötet, hålla i kreativitet och kommunicera idéer med Mötes deltagarna.

1

Under mötet knackar du på meroch sedan på dela innehåll. Knacka sedan på whiteboard.

2

För att stoppa delning, knacka på tillbakaoch välj sedan om du vill spara whiteboardtavlan till enhetens galleri.

Dela och kommentera annat innehåll

Du kan dela ytterligare innehåll från olika källor, t. ex. ett Box-konto.

1

Under mötet knackar du på meroch sedan på dela innehåll.

Välj att dela från:

  • Box- filer

  • Google Drive- filer

  • OneDrive- filer


 

Din webbplats administratör måste aktivera delning från dessa källor för att kunna använda den här funktionen.

Du kan rotera innehållet som du delar genom att knacka på Rotera.

2

Knacka på Kommentering.

3

För att stoppa Kommentering knackar du på Avslutaoch väljer sedan om du vill spara innehållet i din enhets Galleri.

Kommenteringsverktyg

När du kommenterar en delad skärm eller whiteboard är följande kommentars verktyg tillgängliga:

Verktyg

Beskrivning

Ångra den senaste kommentaren.

Rita kommentarer i olika pensel thicknesses och färger.

Infoga text i olika färger. När du är klar knackar du på klar för att placera texten.

Radera alla kommentarer.

Dra uppmärksamhet till delen av skärmen genom att placera en pil på den.

Dra uppmärksamheten till delen av skärmen genom att rita kanter runt det.

Tryck på mer > Spara för att spara kommentaren i din enhets Galleri.


Du kan även stänga av ditt eget ljud när du kommenterar innehåll.