Dela din skärm

Dela din skärm så att Mötes deltagarna vet exakt vad du tittar på, t. ex. en presentation, dokument eller video.

1

Under mötet trycker du på meroch sedan på dela innehåll. Tryck sedan på dela skärm.


 

Skärm delning är endast tillgängligt för Android Lollipop (5,0) OS och senare.

2

För att sluta dela trycker du på Webex > Stoppa delning.


 

Du kan också återgå till mötes fönstret i stället och trycka på sluta dela.

Kommentera den delade skärmen

Du kan kommentera en delad skärm för att markera, förklara eller peka på information i Mötes deltagarna.

Det går inte att kommentera innehåll i Webex Meetings-webbappen.

1

Dela din skärm, tryck på Webex > Kommentar.


 

Om du vill att andra Mötes deltagare ska kommentera din skärm med dig när du kommenterar, knackar du på mer > Låt vem som helst kommentera.

2

Om du vill avbryta Kommenteringen trycker du på tillbakaoch väljer sedan om du vill spara den aktuella kommentaren.

Dela en whiteboard

Du kan öppna en whiteboard under mötet, diskutera och kommunicera idéer med Mötes deltagarna.

1

Under mötet trycker du på meroch sedan på dela innehåll. Tryck sedan på whiteboard.

2

Om du vill sluta dela trycker du på tillbakaoch väljer sedan om du vill spara din whiteboardtavla i din enhets Galleri.

Dela och kommentera annat innehåll

Du kan dela ytterligare innehåll från olika källor, t. ex. ett Box-konto.

1

Under mötet trycker du på meroch sedan på dela innehåll.

Välj att dela från:

  • Box- filer

  • Google Drive- filer

  • OneDrive- filer


 

Din webbplatsadministratör måste aktivera delning från dessa källor för att kunna använda den här funktionen.

2

Tryck på kommentera.

3

Om du vill avbryta Kommenteringen trycker du på Avslutaoch väljer sedan om du vill spara innehållet i din enhets Galleri.

Kommenteringsverktyg

När du kommenterar en delad skärm eller whiteboard är följande kommentars verktyg tillgängliga:

Verktyg

Beskrivning

Ångra den senaste kommentaren.

Rita kommentarer i olika pensel thicknesses och färger.

Infoga text i olika färger. När du har skrivit klart trycker du på klar för att infoga texten.

Radera alla kommentarer.

Dra uppmärksamheten till en del av skärmen genom att placera en pil på den.

Dra uppmärksamheten till en del av skärmen genom att rita kanterna runt det.

Tryck på mer > Spara för att spara kommentaren i din enhets Galleri.


Du kan också stänga av ditt eget ljud när du kommenterar innehåll.