Som värd kan du strömma innehållet i dina möten eller händelser till IBM-videoströmning. Alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas medan mötet eller händelsen är aktiv.


När du delar en whiteboard och delar en fil med hjälp av dela fil, inklusive delning av en videofil, stöds inte direkt uppspelning.

När du strömmar ett möte eller en händelse till IBM-videoströmningen fortsätter du att ha all funktionalitet i ditt Webex möte eller din händelse. Du kan starta eller stoppa strömmen när som helst.


Den direktsända direkt uppspelningen med IBM-videoströmning måste aktive ras av din webbplats administratör.

Om du inte har ett IBM-konto kan du starta ett IBM-videoströmnings konto här – https://info.video.IBM.com/webex_trial.html

Innan du börjar

Gäller:

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats och starta ditt möte eller din händelse.

2

Går du till fler alternativ och väljer sedan starta direkt uppspelning.

Starta direkt uppspelnings alternativ

Direkt strömning är inte tillgängligt under ett övningssession under en händelse.

3

Välj IBM-videoströmning och välj alternativet IBM videoströmmande inloggning.

4

Ange din IBM användarnamn och ditt lösen ord och klicka sedan på Logga in.

Information om ditt IBM-videoströmmande konto sparas på den webbplats som du använder för mötet eller händelsen.

5

För att bekräfta att du är strömmad söker du efter direkt

This image 441096-4.jpg is not available in preview/cisco.com

indikatorn i det övre högra hörnet av mötet eller händelsen.

6

När du vill avsluta strömmen väljer du fler alternativ och sedan stoppa strömning.

Innan du börjar

Gäller:

  • Alla aktiva Webex Meetings WBS-40.8 och senare versioner med Webex starter, plus-, verksamhets-och företags planer

  • Direktsända direkt uppspelning för Android har för närvarande endast stöd för Webex Meetings.

1

Starta ditt möte på din enhet, gå till fler alternativoch knacka på starta direkt uppspelning.

Menyn fler alternativ
2

Välj IBM Cloud video och välj alternativet IBM-videoströmmande inloggning.

Logga in på IBM video strömning
3

Ange IBM användarnamn och Password och tryck sedan på Logga in.

Information om ditt IBM-videoströmmande konto sparas på den webbplats som du använder för mötet eller händelsen.

4

För att bekräfta att du är strömmad ska du kontrol lera om indikatorn direkt indikator visas

This image 441096-4.jpg is not available in preview/cisco.com

i det övre vänstra hörnet av mötet.

5

När du vill avsluta direkt uppspelningen, gå tillbaka till ditt möte, knacka på fler alternativ, klicka på Avbryt strömningoch knacka sedan på stoppa.

Du kan visa varje möte eller händelse som strömmas till IBM-videoströmning direkt eller som en inspelning. Din direkt uppspelning blir automatiskt tillgänglig som en inspelning i IBM-kontot när det avslutas.

Enterprise live-strömning är inte tillgängligt för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.