Starta strömning

Som mötes värd kan du strömma innehållet i dina möten till IBM video streaming. Alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas när mötet är aktivt.

När du direktuppspelar ett möte till IBM video streaming fortsätter du att ha full funktionalitet i ditt Webex-möte. Du kan starta eller stoppa strömmen när du vill.


För att strömma dina möten via IBM video streaming måste din webbplatsadministratör aktive ras.

Om du inte har ett IBM-konto kan du starta ett IBM video streaming-konto här- https://info.video.IBM.com/webex_trial.html

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats och starta ditt möte.

2

Välj fler alternativ och välj sedan starta direkt uppspelning.

3

Välj IBM Enterprise video streaming och välj din IBM video streaming login Opton.

4

Ange IBM användarnamn och lösen ord och klicka sedan på Logga in.

Din IBM-video strömmande konto information sparas på den webbplats som du använder för ditt möte.

5

Kontrol lera att du använder direkt indikatorn i det övre högra hörnet av mötet för att bekräfta att du är strömmad.

6

När du vill avsluta strömmen väljer du fler alternativ och väljer sedan stoppa strömning.

Du kan visa alla möten som spelas upp direkt i IBM-videodirektuppspelninger eller som inspelning. Din data ström blir automatiskt tillgänglig som en inspelning i ditt IBM-konto när den avslutas.

Enterprise Live streaming är inte tillgängligt för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.