Den här artikeln gäller för wbs40.6.x-webbplatser och tidigare. Om du har en senare Webex-versionkan du klicka här för att få veta mer om innehållsdelning helskärmsvyer.

Du kan växla mellan tre olika helskärmsvyer för innehållsdelning:

  • Aktiv talare- och miniatyrvy

  • Vy sida vid sida

  • Flytande vy

Det finns fördelar med att använda var och en av dessa videolayouter. Du kan bestämma vilken layout du vill använda beroende på det totala antalet aktiva talare och det totala antalet deltagare som du förväntar dig i ett möte eller en händelse.


Det maximala antalet deltagare som kan ansluta till ett möte med videokvalitet med hög upplösning är 1 000 och med standardkvalitet är det 1 000.

I vyn Aktiv talare och vyn Miniatyr skiftar fokus till det delade innehållet när någon börjar dela.

Med vyn Sida vid sida kan du visa det delade innehållet bredvid videor från mötesdeltagare.

Den flytande vyn gör det möjligt för dig att ändra storlek på eller flytta panelerna runt delat innehåll, även till en annan skärm.