Du måste ha en adapter för att kunna använda ett USB-headset med MacBook Pro.

1

Koppla in adapterns USB-C-kabel i en av USB-C-portarna på din MacBook Pro.

2

Anslut ditt headsets USB-kabel till en av USB-portarna på adaptern.

3

på din Mac väljer du Systeminställningar > Ljud och väljer sedan Utmatning .

4

Välj ditt headset.

5

Välj Inmatning .

6

Välj ditt headset.

7

Testa för att kontrollera att dina inmatnings- och utmaningsljud båda är aktiva i ditt headset.