Gå till team , Välj teamet som du vill byta namn på och klicka sedan på Team namnet för att byta namn på det.

Gå till team och knacka på teamet som du vill byta namn på. Tryck sedan på information > Redigera, Lägg till det nya namnet och tryck på klar.

1

Gå till team och välj teamet som du vill byta namn på.

2

Tryck på Detaljeroch i avsnittet team knackar du på Team namnet för att redigera det.

Gå till team , Välj teamet som du vill byta namn på och klicka sedan på Team namnet för att byta namn på det.