Du kanske vill ta bort ditt kostnads fritt konto om du inte längre använder Webex, eller i följande fall:

  • När du uppgraderar till en avlönad plan: När du köper en plan på webex.com skapar Webex en ny webbplats. Om du hade ett kostnads fritt konto kan det hända att två Webex-webbplatser väljs varje gång du loggar in.

  • Innan du växlar till en hanterad plan: Om du har registrerat dig för en kostnads fri prov period med ditt arbets-eller skolans e-postmeddelande kan din IT-administratör uppleva problem när du lägger till dig i organisationens plan med samma e-postadress.

1

Logga in på din Webex Meetings-webbplats.


 

Om det finns schemalagda möten eller inspelningar som finns på webbplatsen, klicka på inspelningar och Hämta sedan de inspelningar som du vill behålla. Du kommer inte att kunna komma åt schemalagda möten eller spara inspelningar igen när du har tagit bort ditt konto.

2

Klicka på nedåtpilen bredvid ditt namn och välj webbplats administration.


 

Om du inte ser webbplats administrationen i menyn, Höj ett support ärende.

3

Klicka på ta bort organisation för att ta bort din gratis plan.

Om du inte ser alternativet för att ta bort Webex Teams användarkonto kan du öppna ett support ärende eller kontakta din Webex-administratör.

När du tar bort din gratis Webex Teams användarkonto och tillhör ande data permanent. Du kan inte återskapa konton som har tagits bort.

1

Gå till https://Settings.Webex.com och välj ellipsknappen längst upp till höger på identitets kortet.

2

Välj ta bort kontooch välj sedan OK.


 

Du kommer att loggas ut från https://settings.webex.com när du klickar på OKoch ditt konto tas bort omedelbart.