1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Utseende.

2

Gå till avsnittet utrymmes lista och markera Visa komprimerad visning ochklicka sedan på Spara.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan och efter du växlar till komprimerad visning. Utrymmes ikonerna är mindre och för alla grupp utrymmen är team namnet på samma rad som namnet på rummet.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Utseende.

2

Gå till avsnittet utrymmes lista och markera Visa komprimerad visning.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan och efter du växlar till komprimerad visning. Utrymmes ikonerna är mindre och för alla grupp utrymmen är team namnet på samma rad som namnet på rummet.

1

Klicka på din profilbild och välj inställningar.

2

Gå till avsnittet utrymmes lista på fliken Avancerat och kontrol lera komprimerad bild.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan och efter du växlar till komprimerad visning. Utrymmes ikonerna är mindre och för alla grupp utrymmen är team namnet på samma rad som namnet på rummet. Du kan hovra över alla långa utrymmes namn eller team namn för att se det fullständiga namnet.