1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Utseende.

2

Gå till avsnittet utrymmes lista , kontrol lera Visa komprimerad vyoch klicka sedan på Spara.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan du växlar till en komprimerad vy.

När du har växlat ser du utrymmes ikonerna mindre och för alla team utrymmen finns team namnet på samma rad som utrymmet. Du kan hålla mus pekaren över ett långt utrymme eller team namn för att se det fullständiga namnet.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Utseende.

2

Gå till avsnittet utrymmes lista och kontrol lera sedan Visa komprimerad vy.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan du växlar till en komprimerad vy.

När du har växlat ser du utrymmes ikonerna mindre och alla team utrymmen, team namnet finns på samma rad som utrymmet. Du kan hålla mus pekaren över ett långt utrymme eller team namn för att se det fullständiga namnet.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan inställningar.

2

Under fliken Avancerat går du till avsnittet utrymmes lista och markerar sedan komprimerad vy.

Här är ett exempel på hur utrymmes listan ser ut innan du växlar till en komprimerad vy.

När du har växlat ser du utrymmes ikonerna mindre och för alla team utrymmen finns team namnet på samma rad som utrymmet. Du kan hålla mus pekaren över ett långt utrymme eller team namn för att se det fullständiga namnet.