1

Under ett telefonsamtal väljer du Mer och sedan Kamera.

2

Välj ikonen för spegels egen video . Håll mus pekaren över den spegelvända ikonen för att se om din egen video visas.


 

Under ett samtal kan du hålla musen över din egen videobild, klicka på ellipsen och välja Spegel inte min video för att stänga av den spegelvända visningen för din egen videobild.

Under ett telefonsamtal trycker du på Kamera och väljer sedan ikonen förspegelbild av dig själv .


 

Knacka igen för att stänga av den spegelvända visningen för din egen videobild.