När du bjuder in dig till ett WebEx standard möte, personligt rum-möte eller team möte kommer du att få en inbjudan i ditt kalender program.

När det är dags att träffas kan du delta med ett av alternativen i inbjudan:

  • Välj Mötes länken.
  • Ring video adressen för att ansluta till från ett standardbaserat video system.
  • Använd informationen för att delta via telefon för att delta från din telefon. För information om hur du använder din telefon för möten, se WebEx Teams | Delta i ett möte med din telefon.

 

På iPhone eller iPad med iOS 11,2 eller senare kan du ansluta till WebEx standard möten, möten i personliga rum och team möten direkt från din kalender deltagare genom att trycka på eller från en Mötes avisering.

Om du har problem med att delta i ett WebEx team-möte kan det bero på att mötet har nått full kapacitet. Antalet personer som kan delta i ett WebEx team-möte kan variera beroende på konto typen för den person som skapade utrymmet som är kopplat till mötet. För mer information, se Mötes funktioner och mötes sponsorer i Cisco WebEx Teams.

Om mötet är kopplat till ett utrymme som du inte är medlem i kommer du att vänta i lobbyn tills en annan medlem av utrymmet har anslutit sig.